Veganætter

Fra nyhederne

Sådan får du råd til at prioritere de gode ting i livet

Kvinde
aa22

De gode ting i livet er gratis, er der et mundheld, der siger. 

Det ved vi alle godt ikke helt passer, og så alligevel er de bedste minder dem, man har sammen med andre. Det behøver ikke være dyrt, men det kan alligevel godt kræve organisering af privatøkonomien igennem prioritering for at få regnestykket til at gå op og få råd til at udleve dine drømme og ønsker. Det kan fx være at rejse, tage til koncerter, stifte familie eller noget helt andet. 

For at for råd til at prioritere må du starte med at lave et budget, skære ned på omkostninger, samt eliminere det der ikke tilfører direkte værdi. Læs meget mere om dette nedenfor.  

Sparegris

Lav et budget 

Et budget skal være med til at vise, hvor mange penge du har til rådighed, når dine udgifter er betalt. Man tager sine indtægter og fratrækker sine udgifter. Du kan få råd og vejledning i forhold til privatøkonomien på finansielt.dk

For at få det bedste overblik, bør du tage dine årlige indtægter lagt sammen og fratrække dine årlige udgifter lagt sammen. Derefter divideres med 12 for at få dit månedlige rådighedsbeløb. Dette er mest korrekt, idet der er nogle omkostninger, som kun skal betales fx hvert kvartal, halvårligt eller lignende. Derfor skal der laves et gennemsnit, således at der hver måned er penge til udgifterne, og så du har det fulde overblik. 

På denne måde kan du også lettere få mulighed for at prioritere. Det er en god idé at kontakte din bank og få lavet en ”budgetkonto”, hvor betalingsaftaler tilmeldes og automatisk betales hver måned. 

Skær ned på omkostninger

For at skære ned på unødige udgifter og få flere penge til at prioritere alt det sjove kan du tage et tjek af dine faste månedlige udgifter. Er der noget, der kan skæres fra som fx abonnementer på aviser, du ikke behøver? Er der udgifter, der kan mindskes, som fx at lave et pristjek på forsikringer m.m. 

At skære ned på omkostninger kan også dreje sig om løbende at vælge billigere alternativer, end man plejer. Skal man fx have en tryg kravlegård til sit barn, kan en billig brugt model være lige så godt som sidste nye skrig i butikken. Det hele handler om prioritering af dine valg. 

Beregning

Få hjælp til de ting, der ikke tilfører værdi 

I nogle tilfælde kan det at betale mere, også give dig mere. Der vil her være tale om en investering. Fx kan rengøringshjælp give dig mere tid med familien, en lokal seo virksomhed kan give dig hjælp til din virksomheds markedsføring, så du kan fokusere på arbejdet, og bestilling af mad via online-tjenester kan befri dig for indkøb og måske gøre, at du kan arbejde mere og få råd til den ferie, den koncert eller din nye sofa, du ønsker. 

Der er masser af muligheder for at omorganisere sit liv, så det giver mere mening for den enkelte, og så man får mulighed for at prioritere de gode ting i livet. Med disse enkle trin er du allerede godt i gang.