Veganætter

Fra nyhederne

En hjemmeside skal være velfungerende for kunde og virksomhed

computer
aa22

Både store og små virksomheder skal have et solidt grundlag for deres platform. Ens for alle virksomheder er, at den teknologiske platform skal være på plads i form af hurtig adgang til hjemmeside, effektive styresystemer samt strømlinede processer. Dette bliver skabt på et grundlag af, at virksomheden har et solidt og funktionelt IT-infrastruktur. En af grundstenene i IT-infrastrukturen er, at virksomheden har en velfungerende opkobling til deres udbyder i form af internet og andre IT-systemer.

 

Der skal være en god forbindelse mellem virksomhed og kunde

Det er vigtigt for virksomheden, at firmaets opkobling til DNS (Domain Name Server) er hurtig og effektiv. Det skyldes, at hvis opkoblingen mellem virksomhedens og udbyderens DNS ikke er optimal, så resulterer dette i en langsom opkobling fra virksomhed til kunde og omvendt. Et eksempel på en dårlig oplevelse for kunden kan være, at hjemmesiden er langsom. Derfor er det vigtigt at virksomheden løbende har kontakt med udbyderen således, at udbyderen løbende holder processerne optimeret. På denne måde bliver der ikke skabt dårlig forbindelse imellem virksomhed og kunde. På hjemmesiden https://hvaderdns kan du læse mere om DNS.

dns

 

Oplevelsen ved at handle online

Som kunde handler du mange forskellige steder og her skal virksomheden sørge for at have en velfungerende hjemmeside. Dette skyldes, at kunder i dag har mange præferencer i forhold til hvor de bl.a. handler varer. Kunder er generelt hurtige til at vurdere, om de har lyst til at handle på en bestemt hjemmeside. Hjemmesiden skal være nem at overskue for ellers vil kunden hurtigt kigge videre på den næste hjemmeside. Virksomheden kan risikere at miste indtjening og dermed omsætning hvis kunderne ikke finder hjemmesiden interessant.

 

Sådan ser fremtiden ud

Fremtiden for både kunder og virksomheder skal gå i en bestemt retning. Kunder og virksomheder skal have et mere interaktivt samarbejde. Dette samarbejde skal være grundstenen for, at både kunder og virksomheder får et mere udbytterigt samarbejde med hinanden. Det kan f.eks. være at virksomheden laver flere kundetilfredshedsundersøgelser og dermed får en feedback på kundens oplevelser i forbindelse køb af varer på hjemmesider. Kundens opgave i samarbejdet er at deltage aktivt i form af de sociale medier samt undersøgelser. Disse små ting kan være med til at skabe et bedre grundlag for øget omsætning og bedre tilbud til kunder.